Header

IHS Medical School

IHS Medical School a fost înfiinţată în 2008, având ca obiect de activitate desfăşurarea de activităţi de învăţământ şi de consultanţă pentru afaceri şi management.

IHS Medical School, în parteneriat cu City University London, implementeaza proiectul Şcoala Medicală Europeană – Instruirea personalului medical pentru tehnologii inovatoare şi proceduri moderne în dializă - Contract POSDRU/81/3.2/S/47484

Proiectul are ca obiectiv pregătirea de resurse umane capabile să facă faţă cu succes cerinţelor serviciilor externalizate de dializă: eficacitate, eficienţă, siguranţa şi creşterea calităţii vieţii pacientului.

Proiect

În cadrul proiectului se vor desfăşura cursuri de formare pentru personalul medical din centre de dializă publice şi private din regiunile Bucureşti-Ilfov, Sud-Est, Sud, Vest, Centru şi Nord-Est.

Cursurile acoperă întreaga gamă de cunoştinte, deprinderi şi abilităţi necesare în activitatea centrelor moderne de dializă, incluzând: formarea de formatori pentru serviciile de dializă, managementul modern al serviciilor de dializă, utilizarea calculatorului în scopul gestionării electronice a serviciilor medicale, managementul calităţii în serviciile medicale, leadership, precum şi limba engleză, în vederea facilitării dialogului profesional şi accesului la informaţii de specialitate.

Copyright © 2011 IHS Medical School. Toate drepturile sunt rezervate.

webdesign realizat de  europe5   Europe5